Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
09.10.13 - 27.10.13 Informace o místu a době konání voleb Obecní úřad Úmyslovice
24.09.13 - 26.10.13 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na volby do PS ve dnech 25. a 26. října 2013 Obecní úřad Úmyslovice
06.09.13 - 15.10.13 Veřejná vyhláška - Územní plán Netřebice Obecní úřad Netřebice
20.08.13 - 20.11.13 Oznámení o zamýšleném převodu Státní pozemkový úřad
08.07.13 - 24.07.13 Zápis z jednání zastupitelstva obce Úmyslovice ze dne 27.6.2013 Obec Úmyslovice
08.07.13 - 22.07.13 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kouty u Poděbrad a části k.ú. Rašovice, Budiměřice, Pátek a Úmyslovice Státní pozemkový úřad
11.06.13 - 26.06.13 Obec Úmyslovice nabízí pronájem obecního pole č. 69/28 od 1.1.2014. Bližší informace na Obecním ůřadě Úmyslovice ( tel: 724978690 nebo 325652020) Obec Úmyslovice
10.06.13 - 24.06.13 Mimořádní veterinární opatření Státní veterinární správa
14.05.13 - 31.05.13 Závěrečný účet obce Úmyslovice za rok 2012 Obec Úmyslovice
30.04.13 - 30.05.13 Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti Finanční úřad
04.04.13 - 05.06.13 Usnesení o nařázení elektronického dražebního jednání Exekutorský úřad Svitavy
04.04.13 - 17.05.13 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
29.03.13 - 14.05.13 Veřejná vyhláška - Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Úmyslovice veřejnou vyhláškou Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
25.02.13 - 11.04.13 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha 3
17.01.13 - 31.01.13 Záměr pronájmu opecního pozemku o výměře 50 m2. Bližší informace na Obecním úřadě Úmyslovice. Obec Úmyslovice
27.12.12 - 11.01.13 Oznámení o době a místě konání voleby prezidenta OÚ Úmyslovice
04.12.12 - 18.12.12 Návrh rozpočtu obce Úmyslovice na rok 2013 a úprava dlouhodobého rozpočtového výhledu. Obec Úmyslovice
28.11.12 - 12.12.12 Návrh rozpočtu 2013 a rozpočtová změna č. 1 za rok 2012 - RTB RTB
26.11.12 - 09.12.12 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků OÚ Úmyslovice
22.10.12 - 05.11.12 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
27.09.12 - 14.10.12 Oznámenáí o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Obec Úmyslovice
13.09.12 - 27.09.12 OZV - stanovení místního koeficientu na pro výpočet daně z nemovitosti Obec Úmyslovice
12.09.12 - 04.10.12 Komplexní pozemková úprava - oznámení o zjišťování průběhu hranic v k. ú. Ostrov a Okřínek Pozemkový úřad Nymburk
13.08.12 - 27.08.12 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise na volby konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Obec Úmyslovice
20.07.12 - 20.08.12 Oznámení o projednání návrhu Územního plánu Úmyslovice Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
02.07.12 - 16.07.12 Oznámení o zjišťování průběhu hranic Pozemkový úřad Nymburk
11.06.12 - 28.06.12 Závěrečný účet obce Úmyslovice za rok 2011 Obec Úmyslovice
24.05.12 - 07.06.12 Závěrečný účet za rok 2011 a rozpočtová změna RTB
18.05.12 - 12.07.12 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
11.04.12 - 25.04.12 Pozemková úprava Kouty Pozemkový úřad Nymburk
20.03.12 - 03.04.12 Oznámení o zahájení řízení komplexní pozemkové úpravy a pozvánka na úvodní jednání - k.ú. Ostrov u Poděbrad a části k.ú. Okřínek Pozemkový úřad Nymburk
20.03.12 - 03.04.12 Oznámení o zahájení řízení komplexní pozemkové úpravy a pozvánka na úvodní jednání - k.ú. Úmyslovice, části k.ú. Velenice a části k.ú. Kouty Pozemkový úřad Nymburk
15.03.12 - 23.03.12 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce - 22.3.2012 OÚ Úmyslovice
08.03.12 - 22.03.12 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce - 15.3.2012 OÚ Úmyslovice
08.02.12 - 22.02.12 Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje Krajský úřad Středočeského kraje

Stránky