Návrh úpravy č. 2 dlouhodobého rozpočtového výhledu na rok 2018

Vydavatel: 
Obec Úmyslovice
Vyvěšeno: 
06.12.2017 - 20.12.2017