Opatření obecné povahy č. 114/2019

Vydavatel: 
MÚ Poděbrady
Vyvěšeno: 
15.11.2019 - 30.11.2019