Opatření obecné povahy č. 72/2019

Vydavatel: 
MÚ Poděbrady
Vyvěšeno: 
22.07.2019 - 05.08.2019