Aganda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Vyvěšeno: 
18.03.2015 - 01.04.2015
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových