Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
09.08.18 - 23.08.18 Pozvánka na zasedání ZO dne 16.8.2018 Obec Úmyslovice
06.08.18 - 06.10.18 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Obecní úřad Úmyslovice
01.08.18 - 10.09.18 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Katastrální úřad Nymburk
12.07.18 - 31.12.18 Úprava rozpočtu č. 3/2018 Obec Úmyslovice
25.06.18 - 23.08.18 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 Krajská hygienická stanice
29.01.18 - 31.12.18 Veřejnoprávní smlouva o poskytnuté dotace Centru sociálních a zdravotních služeb Poděbrady Obec Úmyslovice
22.12.17 - 31.12.18 Rozpočet 2018 Obec Úmyslovice
22.12.17 - 31.12.18 Úprava č. 2 dlouhodobého rozpočtového výhledu na rok 2018 Obec Úmyslovice