Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
06.12.17 - 20.12.17 Návrh úpravy č. 2 dlouhodobého rozpočtového výhledu na rok 2018 Obec Úmyslovice
06.12.17 - 20.12.17 Záměr pronájmu bytu v budově čp. 32 v obci Úmyslovice Obec Úmyslovice
06.12.17 - 20.12.17 Návrh rozpočtu MŠ Úmyslovice 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 MŠ Úmyslovice
06.12.17 - 20.12.17 Návrh rozpočtu obce Úmyslovice 2018 Obec Úmyslovice