Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
11.10.19 - 25.10.19 Úprava rozpočtu č. 9/2019 Obec Úmyslovice
03.10.19 - 17.11.19 Veřejná vyhláška - oznámení Krajský úřad Středočeského kraje
27.09.19 - 31.10.19 Aukční vyhláška EAS/SKO/012/2019 Úřad pro zastupování státu
11.09.19 - 31.12.19 Úprava rozpočtu č. 8/2019 Obec Úmyslovice
06.06.19 - 20.06.22 Veřejnoprávní smlouva - Handicap centrum srdce 2019 Obec Úmyslovice
06.06.19 - 20.06.22 Veřejnoprávní smlouva - Centrum soc. služeb Poděbrady 2019 Obec Úmyslovice
14.05.19 - 31.01.20 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním Katastrální úřad
02.04.19 - 31.12.19 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.03.19 - 07.03.22 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Jednota 2019 Obec Úmyslovice
22.01.19 - 22.01.22 Příkazní smlouva na autobusovou dopravu 2019 Obec Úmyslovice
21.12.18 - 31.12.19 Schválený rozpočet na rok 2019 Obec Úmyslovice
21.12.18 - 31.12.19 Schválený dlouhodobý rozpočtový výhled na roky 2019-2021 Obec Úmyslovice
11.12.18 - 31.12.19 Schválený rozpočet RTB na rok 2019 a schválený střednědobý výhled RTB období 2020-2023 RTB
16.10.18 - 30.10.21 Veřejnoprávní smlouva na investiční dotaci - Sokol 2018 Obec Úmyslovice
16.10.18 - 30.10.21 Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci - Jednota 2018 Obec Úmyslovice