Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
20.10.17 - 03.11.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 99/2017 MÚ Poděbrady . odbor dopravy
19.10.17 - 02.11.17 Pozvánka na zasedání ZO dne 26.10.2017 Obec Úmyslovice
18.10.17 - 18.11.17 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro SK, pracoviště Nymburk
02.10.17 - 21.10.17 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Úmyslovice
05.09.17 - 21.10.17 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Obecní úřad Úmyslovice