Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
15.04.19 - 29.05.19 Oznámení o výběrovém řázení s aukcí s rozvázací podmínkou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
11.04.19 - 31.05.19 Úprava rozpočtu č. 2,3/2019 Obec Úmyslovice
09.04.19 - 23.04.19 RTB - Účetní závěrka, Závěrečný účet, Inventarizace a Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018 RTB
09.04.19 - 25.05.19 Volby do EP - info o počtu a sídle volebních okrsků Obecní úřad Úmyslovice
09.04.19 - 13.06.19 Pozvánka ke zlouškám znalosti hub 2019 Krajská hygienicka stanice
03.04.19 - 30.06.19 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemšdělství
02.04.19 - 31.12.19 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
21.12.18 - 31.12.19 Schválený rozpočet na rok 2019 Obec Úmyslovice
21.12.18 - 31.12.19 Schválený dlouhodobý rozpočtový výhled na roky 2019-2021 Obec Úmyslovice
11.12.18 - 31.12.19 Schválený rozpočet RTB na rok 2019 a schválený střednědobý výhled RTB období 2020-2023 RTB
16.10.18 - 30.10.21 Veřejnoprávní smlouva na investiční dotaci - Sokol 2018 Obec Úmyslovice
16.10.18 - 30.10.21 Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci - Jednota 2018 Obec Úmyslovice