Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
21.05.20 - 04.06.20 Pozvánka na zasedání ZO dne 28.5.2020 Obec Úmyslovice
20.05.20 - 10.06.20 Pozvánka ke zjišťování hranic Katastrální úřad
19.05.20 - 23.06.20 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 Krajská hygienická stanice
13.05.20 - 30.06.20 Úprava rozpočtu č. 4/2020 Obec Úmyslovice
29.04.20 - 31.05.20 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 VaK Nymburk
06.04.20 - 31.12.22 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství
31.03.20 - 31.03.23 Příkazní smlouva na autobusovou dopravu 2020 Obec Úmyslovice
31.03.20 - 31.03.23 Veřejnoprávní smlouva - Centrum soc. služeb Poděbrady 2020 Obec Úmyslovice
20.12.19 - 31.12.22 Rozpočet 2020 Obec Úmyslovice
20.12.19 - 31.01.22 Úprava č. 1 dlouhodobého rozpočtového výhledu na rok 2019-2021 Obec Úmyslovice
06.06.19 - 20.06.22 Veřejnoprávní smlouva - Centrum soc. služeb Poděbrady 2019 Obec Úmyslovice
06.06.19 - 20.06.22 Veřejnoprávní smlouva - Handicap centrum srdce 2019 Obec Úmyslovice
07.03.19 - 07.03.22 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Jednota 2019 Obec Úmyslovice
22.01.19 - 22.01.22 Příkazní smlouva na autobusovou dopravu 2019 Obec Úmyslovice
16.10.18 - 30.10.21 Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci - Jednota 2018 Obec Úmyslovice
16.10.18 - 30.10.21 Veřejnoprávní smlouva na investiční dotaci - Sokol 2018 Obec Úmyslovice