Agenda nedosattečně určitě zapsaných osob v KN

Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšeno: 
05.10.2017 - 19.10.2017