Agenda nedostatečně identifikovaných vastníků

Vyvěšeno: 
03.04.2018 - 17.04.2018
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových