Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob

Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšeno: 
12.11.2018 - 12.01.2019