Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob

Vyvěšeno: 
02.04.2019 - 31.12.2019
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových