Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob

Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšeno: 
25.02.2021 - 11.03.2021