Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob.

Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšeno: 
28.08.2023 - 11.09.2023