Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšeno: 
14.12.2015 - 28.12.2015