Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšeno: 
27.02.2017 - 27.03.2017