Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Vyvěšeno: 
14.10.2014 - 28.10.2014
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových