Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšeno: 
14.10.2014 - 28.10.2014