Agenda nedostatečně určutě zapsaných osob v katatsru nemovitostí

Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšeno: 
21.07.2014 - 04.08.2014