Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Vydavatel: 
VaK Nymburk, a.s.
Vyvěšeno: 
30.04.2015 - 14.05.2015