Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2013

Vydavatel: 
VaK Nymburk
Vyvěšeno: 
25.04.2014 - 09.05.2014