Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace

Vyvěšeno: 
23.10.2017 - 06.11.2017
Vydavatel: 
Obec Úmyslovice