Opatření obecné povahy č. 72/2018

Vydavatel: 
MÚ Poděbrady
Vyvěšeno: 
09.07.2018 - 23.07.2018