Oznámenáí o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Vydavatel: 
Obec Úmyslovice
Vyvěšeno: 
27.09.2012 - 14.10.2012