Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

Vydavatel: 
Katastrální úřad Nymburk
Vyvěšeno: 
06.12.2021 - 26.01.2022