Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek