Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 22/2017

Vydavatel: 
MÚ Poděbrady, odbor dopravy
Vyvěšeno: 
27.03.2017 - 10.04.2017