Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 65/2017

Vyvěšeno: 
24.08.2017 - 07.09.2017
Vydavatel: 
MÚ Poděbrady . odbor dopravy