Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 90/2016 stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací

Vydavatel: 
MÚ Poděbrady
Vyvěšeno: 
28.11.2016 - 12.12.2016