Oznámení veřejnou vyhláškou-Opatření obecní povahy č.91/2016 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací

Vydavatel: 
MÚ Poděbrady
Vyvěšeno: 
10.12.2016 - 24.12.2016