OZV 1-2021 o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci

Vydavatel: 
Obec Úmyslovice
Vyvěšeno: 
29.11.2021 - 13.12.2021