Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za předcházející rok do 30.4.2016

Vydavatel: 
Vodovody a kanalizace Nymburk
Vyvěšeno: 
27.04.2016 - 27.05.2016