UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!!!!

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. upozorňují občany, že je přísný zákaz splachování vlhčených ubrousku do splaškové kanalizace. Dochází tím k ucpávání čerpadel v přečerpávacích jímkách a k následnému navyšování nákladů na provoz kanalizace v obci Úmyslovice. V případě zjištění viníka hrozí pokuta ze strany VaK Nymburk.