Varování pro občany

Obecní úřad Úmyslovice ve spolupráci s Policií ČR žádá rodiče dětí, aby je nenechávali bez dozoru volně pohybovat v obci. Byl nahlášen případ z naší obce, kdy neznámý muž lákal do auta nezletilé dítě za účelem dovezení k mamince.

Poučte, prosím, své děti, aby nenastupovaly k cizím lidem do auta. V případě jakéhokoli podezření kontaktujte Policii ČR obvodní oddělení Křinec nebo Obecní úřad Úmyslovice.