Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 2 ÚPO Netřebice

Vydavatel: 
OÚ Úmyslovice
Vyvěšeno: 
22.01.2010 - 06.02.2010