Veřejný vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Senice

Vydavatel: 
MÚ poděbrady - odbor územního plánování
Vyvěšeno: 
21.07.2014 - 20.08.2014