Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vydavatel: 
Katastrální úřad pro Střed. kraj
Vyvěšeno: 
24.03.2016 - 24.04.2016