Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vydavatel: 
Katastrální úřad Nymburk
Vyvěšeno: 
08.10.2018 - 08.11.2018