Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vydavatel: 
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Vyvěšeno: 
14.02.2022 - 16.03.2022