Záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 262 v k.ú. Úmyslovice

Vydavatel: 
Obec Úmyslovice
Vyvěšeno: 
18.08.2016 - 01.09.2016