Záměr pronájmu opecního pozemku o výměře 50 m2. Bližší informace na Obecním úřadě Úmyslovice.

Vydavatel: 
Obec Úmyslovice
Vyvěšeno: 
17.01.2013 - 31.01.2013