Úmyslovice

Srp
07

Úmyslovice jsou obec ležící v okrese Nymburk. Mají 307 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 623 ha. Obec leží v nadmořské výšce 187 m.n.m. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1291.

Obec se nachází ve střední části okresu Nymburk nedaleko od okresního města.Obec patří mezi menší obce, které mají pouze místní význam a plní v území funkci obytnou a zemědělskouObec Úmyslovice se dělí na sídla Úmyslovice, Ostrov. Obě sídla představují typicky venkovskou zástavbu středních Čech - Polabí. V novější zástavbě převažují jednopodlažní  obytná stavení a rodinné domy se sedlovou střechou. Kromě těchto sídel se náchází jižně od Úmyslovic hospodářský dvůr Blato.Zástavba obce je soustředěna kolem rozlehlé návsi tvořené ovocným sadem s kostelem uprostřed. Návsí prochází zatrubněný potok, na kterém je vybudována vodní nádrž. Další zástavba je soustředěna podél silnic a místních komunikací. Podél hlavních silnic se rozvíjela zástavba menších stavení se sedlovou střechou na úzkých pozemcích. Objekty na západním okraji obce byly budovány podél silnice s typickým umístěním na pozemku - obytné stavení je kolmo ke komunikaci, hospodářská stavení jsou v zadní části pozemku v návaznosti na obhospodařovanou půdu.Mezi dominanty v obci patří kostek sv. Linharta( dříve sv. Václava) a budova bývalé školy. Za střed obce se lze považovat prostor kolem školy, prodejny a hostince.V jižní části obce bývala dříve cihelna, která byla změněna na skladiště Drobného zboží. Dnes je zde velkoobchod s domácími potřebami.Sídlo Ostrov je malá obec, která se nachází jihovýchodně od Úmyslovic. Zástavba je soustředěna podél hlavní silnice a je tvořena několika rodinnými domy a stavenímy.Hospadářský dvůr Blato slouží v letním období zemědělské výrobě (sila, sklady obilovin), v ostatním období není využíván. Dvůr patří společnosti Poděbradská blata. Část domů je obytných.

 

 

Napsal uživatel vonmann číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Úmyslovice RSS