Oznámení o konání opakovaného projednání upraveného návrhu Územního plánu Úmyslovice