Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
23.10.19 - 06.11.19 Opatření obecné povahy č. 109/2019 MÚ Poděbrady
07.10.19 - 21.10.19 Záměr pronájmu - nebytové prostory v budově čp. 32 Obec Úmyslovice
03.10.19 - 17.11.19 Veřejná vyhláška - oznámení Krajský úřad Středočeského kraje
27.09.19 - 31.10.19 Aukční vyhláška EAS/SKO/012/2019 Úřad pro zastupování státu
11.09.19 - 12.12.19 Úprava rozpočtu č. 8/2019 Obec Úmyslovice
02.09.19 - 16.09.19 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
23.08.19 - 06.09.19 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - k 1.8.2019 Úřad pro zastupování státu
23.08.19 - 06.09.19 Informace k žádosti ze dne 19.8.2019 ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. Obec Úmyslovice
19.08.19 - 02.09.19 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním Katastrální úřad Nymburk
22.07.19 - 04.09.19 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí s rozvazovací podmínkou čís. SKO/026/2019 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu
22.07.19 - 05.08.19 Opatření obecné povahy č. 72/2019 MÚ Poděbrady
11.07.19 - 25.07.19 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 64/2019 MÚ Poděbrady
03.07.19 - 11.09.19 Úprava rozpočtu č. 6 a 7/2019 Obec Úmyslovice
14.06.19 - 11.09.19 Úprava rozpočtu č. 5/2019 Obec Úmyslovice
27.05.19 - 10.06.19 Výsledky voeb do EP Obec Úmyslovice
23.05.19 - 06.06.19 Pozvánka na zasedání ZO dne 30.5.2019 Obec Úmyslovice
16.05.19 - 14.06.19 Úprava rozpočtu č. 4/2019 Obec Úmyslovice
14.05.19 - 05.11.19 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním Katastrální úřad
09.05.19 - 25.05.19 Oznámení o době a místě konání voleb do EP OÚ Úmyslovice
03.05.19 - 17.05.19 Záměr pronájmu - prodejna potravin Obec Úmyslovice
29.04.19 - 13.05.19 Svolání první zasedání OVK na volby EP 2019 OÚ Úmyslovice
26.04.19 - 27.05.19 Veřejná vyhláška o vyměření daní z nemovitosti na rok 2019 FÚ pro Středočeský kraj
25.04.19 - 25.05.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 VaK Nymburk
25.04.19 - 09.05.19 Pozvánka na zasedání ZO dne 2.5.2019 Obec Úmyslovice
15.04.19 - 29.05.19 Oznámení o výběrovém řázení s aukcí s rozvázací podmínkou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
11.04.19 - 31.05.19 Úprava rozpočtu č. 2,3/2019 Obec Úmyslovice
09.04.19 - 25.05.19 Volby do EP - info o počtu a sídle volebních okrsků Obecní úřad Úmyslovice
09.04.19 - 13.06.19 Pozvánka ke zlouškám znalosti hub 2019 Krajská hygienicka stanice
09.04.19 - 23.04.19 RTB - Účetní závěrka, Závěrečný účet, Inventarizace a Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018 RTB
03.04.19 - 30.06.19 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemšdělství
02.04.19 - 31.12.19 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
21.02.19 - 07.03.19 Pozvánka na zasedání ZO dne 28.2.2019 Obec Úmyslovice
04.02.19 - 18.02.19 Výroční zpráva OÚ za rok 2018 Obecní úřad Úmyslovice
14.01.19 - 31.01.19 Úprava rozpočtu č. 8/2018 Obec Úmyslovice
03.01.19 - 31.01.19 Úprava rozpočtu č. 7/2018 Obec Úmyslovice

Stránky