Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
11.07.19 - 25.07.19 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 64/2019 MÚ Poděbrady
03.07.19 - 11.09.19 Úprava rozpočtu č. 6 a 7/2019 Obec Úmyslovice
14.06.19 - 11.09.19 Úprava rozpočtu č. 5/2019 Obec Úmyslovice
27.05.19 - 10.06.19 Výsledky voeb do EP Obec Úmyslovice
23.05.19 - 06.06.19 Pozvánka na zasedání ZO dne 30.5.2019 Obec Úmyslovice
16.05.19 - 14.06.19 Úprava rozpočtu č. 4/2019 Obec Úmyslovice
14.05.19 - 05.11.19 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním Katastrální úřad
09.05.19 - 25.05.19 Oznámení o době a místě konání voleb do EP OÚ Úmyslovice
03.05.19 - 17.05.19 Záměr pronájmu - prodejna potravin Obec Úmyslovice
29.04.19 - 13.05.19 Svolání první zasedání OVK na volby EP 2019 OÚ Úmyslovice
26.04.19 - 27.05.19 Veřejná vyhláška o vyměření daní z nemovitosti na rok 2019 FÚ pro Středočeský kraj
25.04.19 - 25.05.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 VaK Nymburk
25.04.19 - 09.05.19 Pozvánka na zasedání ZO dne 2.5.2019 Obec Úmyslovice
15.04.19 - 29.05.19 Oznámení o výběrovém řázení s aukcí s rozvázací podmínkou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
11.04.19 - 31.05.19 Úprava rozpočtu č. 2,3/2019 Obec Úmyslovice
09.04.19 - 25.05.19 Volby do EP - info o počtu a sídle volebních okrsků Obecní úřad Úmyslovice
09.04.19 - 13.06.19 Pozvánka ke zlouškám znalosti hub 2019 Krajská hygienicka stanice
09.04.19 - 23.04.19 RTB - Účetní závěrka, Závěrečný účet, Inventarizace a Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018 RTB
03.04.19 - 30.06.19 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemšdělství
02.04.19 - 31.12.19 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
21.02.19 - 07.03.19 Pozvánka na zasedání ZO dne 28.2.2019 Obec Úmyslovice
04.02.19 - 18.02.19 Výroční zpráva OÚ za rok 2018 Obecní úřad Úmyslovice
14.01.19 - 31.01.19 Úprava rozpočtu č. 8/2018 Obec Úmyslovice
03.01.19 - 31.01.19 Úprava rozpočtu č. 7/2018 Obec Úmyslovice
13.12.18 - 03.01.19 Úprava rrozpočtu č. 6/2018 Obec Úmyslovice
13.12.18 - 27.12.18 Pozvánka na zasedání ZO dne 20.12.2018 Obec Úmyslovice
11.12.18 - 31.12.19 Schválený rozpočet RTB na rok 2019 a schválený střednědobý výhled RTB období 2020-2023 RTB
03.12.18 - 17.12.18 Cena vodného a stočného pro rok 2019 VaK Nymburk
03.12.18 - 17.12.18 Návrh rozpočtu obce Úmyslovice na rok 2019 Obec Úmyslovice
21.11.18 - 05.12.18 Opatření obecné povahy č. 124/2018 stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Městský úřad Poděbrady
15.11.18 - 29.11.18 Návrh rozpočtu RTB na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu RTB na období 2020-2023 RTB
15.11.18 - 29.11.18 Výběrové řízení na pracovníka v obc Obec Úmyslovice
12.11.18 - 13.12.18 Úprava rrozpočtu č. 5/2018 Obec Úmyslovice
12.11.18 - 12.01.19 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
12.10.18 - 12.11.18 Úprava rrozpočtu č. 4/2018 Obec Úmyslovice

Stránky