Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
01.12.14 - 31.12.14 Návrh rozpočtu RTB na rok 2015 a dlouhodobý rozpočtový výhled 2015-2017 Region Taxis Bohemia
14.10.14 - 28.10.14 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obec Úmyslovice Obec Úmyslovice
14.10.14 - 28.10.14 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
23.09.14 - 12.10.14 Oznámení o době amístě konání voleb do Zastupitelstva obce Úmyslovice Obecní úřad Úmyslovice
12.09.14 - 01.10.14 Písemná výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku pro dodávku technologie: " Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS)" Obec Úmyslovice
08.09.14 - 24.09.14 Obec Úmyslovice nabízí pronájem nebytových prostor po bývalém kadeřnictví v budově OÚ Úmyslovice. Bližší informace v kanceláři OÚ nebo u paní starostky Hany Preislerové. Obec Úmyslovice
25.08.14 - 13.10.14 Informace o počtu a sídlech volebních okirsku do voleb Zastupitelstva obce Úmyslovice ve dnech 10. a 11. října 2014 Obecní úřad Úmyslovice
15.08.14 - 01.09.14 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o poplatku za kumunální odpad Obec Úmyslovice
21.07.14 - 04.08.14 Agenda nedostatečně určutě zapsaných osob v katatsru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
21.07.14 - 20.08.14 Veřejný vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Senice MÚ poděbrady - odbor územního plánování
15.07.14 - 29.08.14 Počet podpisů na peticích Obec Úmyslovice
15.07.14 - 29.08.14 Podávání kandidátních listin Obec Úmyslovice
27.05.14 - 31.08.14 Nařízení Města Poděbrady č. 2/2014 o záměru zadat zpracovaní lesních hospodářských osnov Městský úřad Poděbrady
12.05.14 - 26.05.14 Závěrečný účet obce Úmyslovice za rok 2013 Obec Úmyslovice
07.05.14 - 25.05.14 Oznámení o době a místě konání voleb Obecní úřad Úmyslovice
30.04.14 - 02.06.14 Veřejná vyhláška - Finanční úřad Finanční úřad
25.04.14 - 09.05.14 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2013 VaK Nymburk
22.04.14 - 03.06.14 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Úmyslovice MÚ Poděbrady
08.04.14 - 24.05.14 Informace o počtu a sídlech volebních okrsku na volby do Evropského parlamentu Obecní úřad
19.03.14 - 02.08.14 INformace pro občany Úřad pro zastupování státu
10.03.14 - 10.06.14 Nařízení Státní veterinární správy - včely Státní veterinární správa
20.12.13 - 03.01.14 Komplexní pozemková úprava - oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků (k. ú. Ostrov) Státní pozemkový úřad
20.12.13 - 03.01.14 Komplexní pozemková úprava - oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků (k. ú. Úmyslovice) Státní pozemkový úřad
05.12.13 - 20.12.13 Úprava č. 1 dlohodobého rozpočtového vyýhledu 2013 - 2015 Obec Úmyslovice
05.12.13 - 20.12.13 Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Úmyslovice
03.12.13 - 17.12.13 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Poděbrady - odbor dopravy
25.11.13 - 09.12.13 Návrh rozpočtu RTB na rok 2014 a rozpočtová změna č. 3/2013 RTB
13.11.13 - 28.11.13 Obec Úmyslovice nabízí pronájem obecních polí od 1.1.2014. Bližší informace na Obecním ůřadě Úmyslovice ( tel: 724978690 nebo 325652020) Obec Úmyslovice
24.10.13 - 07.11.13 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu Městský úřad Poděbrady - odbor dopravy a životního prostředí
09.10.13 - 27.10.13 Informace o místu a době konání voleb Obecní úřad Úmyslovice
24.09.13 - 26.10.13 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na volby do PS ve dnech 25. a 26. října 2013 Obecní úřad Úmyslovice
06.09.13 - 15.10.13 Veřejná vyhláška - Územní plán Netřebice Obecní úřad Netřebice
20.08.13 - 20.11.13 Oznámení o zamýšleném převodu Státní pozemkový úřad
08.07.13 - 24.07.13 Zápis z jednání zastupitelstva obce Úmyslovice ze dne 27.6.2013 Obec Úmyslovice
08.07.13 - 22.07.13 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kouty u Poděbrad a části k.ú. Rašovice, Budiměřice, Pátek a Úmyslovice Státní pozemkový úřad

Stránky