Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
04.12.19 - 18.12.19 Záměr pronájmu - byt v budově čp. 32 a oplocená zahrada Obec Úmyslovice
02.12.19 - 16.12.19 Cena vodného a stočného pro rok 2020 VaK Nymburk
15.11.19 - 30.11.19 Opatření obecné povahy č. 114/2019 MÚ Poděbrady
14.11.19 - 28.12.19 Aukční vyhláška EAS/SKO/027/2019 Úřad pro zastupování státu
13.11.19 - 27.11.19 Návrh rozpočtového výhledu RTB 2021-2024 RTB
13.11.19 - 27.11.19 Návrh rozpočtu RTB 2020 RTB
13.11.19 - 27.11.19 Rozpočtové opatření RTB č. 1-2019 RTB
13.11.19 - 27.11.19 Rozpočtové opatření RTB č. 2-2019 RTB
11.11.19 - 25.11.19 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 113/2019 MÚ Poděbrady
24.10.19 - 07.11.19 Informace k žádosti ze dne 24.10.2019 ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. Obec Úmyslovice
24.10.19 - 07.11.19 Pozvánka na zasedání ZO dne 31.10.2019 Obec Úmyslovice
23.10.19 - 06.11.19 Opatření obecné povahy č. 109/2019 MÚ Poděbrady
07.10.19 - 21.10.19 Záměr pronájmu - nebytové prostory v budově čp. 32 Obec Úmyslovice
03.10.19 - 17.11.19 Veřejná vyhláška - oznámení Krajský úřad Středočeského kraje
27.09.19 - 31.10.19 Aukční vyhláška EAS/SKO/012/2019 Úřad pro zastupování státu
11.09.19 - 12.12.19 Úprava rozpočtu č. 8/2019 Obec Úmyslovice
02.09.19 - 16.09.19 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
23.08.19 - 06.09.19 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - k 1.8.2019 Úřad pro zastupování státu
23.08.19 - 06.09.19 Informace k žádosti ze dne 19.8.2019 ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. Obec Úmyslovice
19.08.19 - 02.09.19 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním Katastrální úřad Nymburk
22.07.19 - 04.09.19 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí s rozvazovací podmínkou čís. SKO/026/2019 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu
22.07.19 - 05.08.19 Opatření obecné povahy č. 72/2019 MÚ Poděbrady
11.07.19 - 25.07.19 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 64/2019 MÚ Poděbrady
03.07.19 - 11.09.19 Úprava rozpočtu č. 6 a 7/2019 Obec Úmyslovice
14.06.19 - 11.09.19 Úprava rozpočtu č. 5/2019 Obec Úmyslovice
27.05.19 - 10.06.19 Výsledky voeb do EP Obec Úmyslovice
23.05.19 - 06.06.19 Pozvánka na zasedání ZO dne 30.5.2019 Obec Úmyslovice
16.05.19 - 14.06.19 Úprava rozpočtu č. 4/2019 Obec Úmyslovice
14.05.19 - 05.11.19 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním Katastrální úřad
09.05.19 - 25.05.19 Oznámení o době a místě konání voleb do EP OÚ Úmyslovice
03.05.19 - 17.05.19 Záměr pronájmu - prodejna potravin Obec Úmyslovice
29.04.19 - 13.05.19 Svolání první zasedání OVK na volby EP 2019 OÚ Úmyslovice
26.04.19 - 27.05.19 Veřejná vyhláška o vyměření daní z nemovitosti na rok 2019 FÚ pro Středočeský kraj
25.04.19 - 25.05.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 VaK Nymburk
25.04.19 - 09.05.19 Pozvánka na zasedání ZO dne 2.5.2019 Obec Úmyslovice

Stránky