Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
25.08.22 - 15.09.22 Svolání prvního zasedání OVK Obecní úřad Úmyslovice
09.08.22 - 24.09.22 Informace a počtu a sídlech volebních okrsků Obecní úřad Úmyslovice
08.08.22 - 08.09.22 Pozvánka ke zkouškám ze znalosti hub Krajská hygienická stanice
25.07.22 - 08.08.22 Záměr prodeje pozemku Obec Úmyslovice
29.06.22 - 13.07.22 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy KÚ Středočeského kraje
20.06.22 - 04.07.22 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 80/2022 MÚ Poděbrady
06.06.22 - 20.06.22 Informace k žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Obec Úmyslovice
26.05.22 - 25.07.22 Počet členů zastupitelstva na roky 2022 - 2026 Obec Úmyslovice
24.05.22 - 16.06.22 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Krajská hygienická stanice
20.05.22 - 03.06.22 Navýšení kompostárny Ostrov Krajský úřad Středočeského kraje
10.05.22 - 24.05.22 Návrh závěrečného účtu TRB 2021 RTB
02.05.22 - 02.06.22 Veřejná vyhláška Krajský úřad SK
22.04.22 - 31.05.22 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj
21.04.22 - 05.05.22 Výpočet ceny vodného a stočného za rok 2021 Vodovody a kanalizace Nymburk
21.04.22 - 05.05.22 Informace k žádosti č. 106/1999 Obec Úmyslovice
01.03.22 - 15.03.22 Agenda nedostatečně určitězapsaných osob Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
28.02.22 - 13.03.22 Rozhodnutí na kácení stromů Obecní úřad Úmyslovice
14.02.22 - 16.03.22 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj
31.01.22 - 14.02.22 Oznámení o vydání opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
31.01.22 - 14.02.22 Záměr pronájmu - nebytové prostory Obec Úmyslovice
28.01.22 - 11.02.22 Záměr prodeje Obec Úmyslovice
06.12.21 - 26.01.22 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Katastrální úřad Nymburk
06.12.21 - 20.12.21 Schválený rozpočet RTB na rok 2022 a schválený rozpočtový výhled RTB období 2023-2026 RTB
06.12.21 - 20.12.21 Rozpočtové opatření RTB 2/2021 RTB
29.11.21 - 13.12.21 OZV 2-2021 o stanovená systému odpadového hospodářství Obec Úmyslovice
29.11.21 - 13.12.21 OZV 1-2021 o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci Obec Úmyslovice
29.11.21 - 13.12.21 Cena vodného a stočného pro rok 2022 VaK Nymburk
19.10.21 - 02.11.21 Záměr pronájmu - místnost na OÚ Obec Úmyslovice
23.09.21 - 07.10.21 Oznámení o době a konání voleb do PS parlamenutu ČR Obecní úřad Úmyslovice
16.09.21 - 30.09.21 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.89/2021 Městský úřad Poděbrady
16.09.21 - 30.09.21 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.90/2021 Městský úřad Poděbrady
14.09.21 - 28.09.21 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
09.09.21 - 30.09.21 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení Obecní úřad Úmyslovice
08.09.21 - 16.09.21 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obecní úřad Úmyslovice
01.09.21 - 15.09.21 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Stránky