Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
03.04.18 - 17.04.18 Agenda nedostatečně identifikovaných vastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
26.03.18 - 27.04.18 Výzva obce Úmyslovice k podání cenové nabídky Obec Úmyslovice
23.03.18 - 23.04.18 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím Státní pozemkový úřad
20.03.18 - 12.06.18 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 Krajská hygienická stanice
12.03.18 - 15.05.18 Úparava rozpočtu č. 1-2018 Obec Úmyslovice
22.02.18 - 08.03.18 Rozhodnutí o pokácení stromů - Okresní stavební družstvo Poděbrady OÚ Úmyslovice
22.02.18 - 08.03.18 Pozvánka na zasedání ZO dne 1.3.2018 Obecní úřad
21.02.18 - 28.03.18 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Katastrální úřad Nymburk
02.02.18 - 16.02.18 Výroční zpráva OÚ Úmyslovice za rok 2017 OÚ Úmyslovice
02.02.18 - 16.02.18 Rozhodnutí o pokácení stromů - Jindřich Šimon OÚ Úmyslovice
30.01.18 - 01.03.18 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katasatrální úřad Nymburk
29.01.18 - 12.02.18 Rouhodnutí o pokácení stromů - Obec Úmyslovice OÚ Úmyslovice
29.01.18 - 12.02.18 Rozhodnutí o pokácení stromů - Luboš Jambor OÚ Úmyslovice
29.01.18 - 12.02.18 Rozpočtové opatření č. 7/2017 Obec Úmyslovice
29.01.18 - 31.12.18 Veřejnoprávní smlouva o poskytnuté dotace Centru sociálních a zdravotních služeb Poděbrady Obec Úmyslovice
26.01.18 - 20.02.18 Oznámení o obnově katastrálního operátu Ostrov KÚ pro Středořeský kraj
24.01.18 - 07.02.18 Schválený rozpočet RTB 2018 RTB
18.01.18 - 01.02.18 Pozvánka na ZO dne 25.1.2018 Obec Úmyslovice
17.01.18 - 01.02.18 Oznámení o době a místě konání voleb - 2. kolo prezident OÚ Úmyslovice
12.01.18 - 26.01.18 Rozhodnutí Státní pozemkový úřad , pobočka Nymburk
04.01.18 - 18.01.18 Oznámení o ukonšení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek Státní pozemkový úřad
22.12.17 - 13.01.18 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky OÚ Úmyslovice
21.12.17 - 31.12.18 Schválená rozpočet 2018 Obec Úmyslovice
21.12.17 - 31.12.18 Schválená úprava č. 2 dlouhodobého rozpočtového výhledu na rok 2018 Obec Úmyslovice
20.12.17 - 03.01.18 Opatření obecné povahy č. 127/2017 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MÚ Poděbrady - odbor životního prostředí
18.12.17 - 01.01.18 Svolání prvního zasedání OVK na volby prezidenta ve dnech 12. a 13. ledna 2018 OÚ Úmyslovice
14.12.17 - 28.12.17 Pozvánka na zasedání ZO dne 21.12.2017 Obec Úmyslovice
12.12.17 - 29.01.18 Úprava rozpočtu č.6/2017 Obec Úmyslovice
06.12.17 - 20.12.17 Návrh úpravy č. 2 dlouhodobého rozpočtového výhledu na rok 2018 Obec Úmyslovice
06.12.17 - 20.12.17 Záměr pronájmu bytu v budově čp. 32 v obci Úmyslovice Obec Úmyslovice
06.12.17 - 20.12.17 Návrh rozpočtu MŠ Úmyslovice 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 MŠ Úmyslovice
06.12.17 - 20.12.17 Návrh rozpočtu obce Úmyslovice 2018 Obec Úmyslovice
28.11.17 - 12.12.17 Volby prezidenta - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků OÚ Úmyslovice
22.11.17 - 06.12.17 Pozvánka na zasedání ZO dne 30.11.2017 Obec Úmyslovice
21.11.17 - 05.12.17 Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu TRB na rok 2018 RTB

Stránky