Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
29.04.20 - 31.05.20 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 VaK Nymburk
27.04.20 - 27.05.20 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020 FÚ pro Středočeský kraj
20.04.20 - 04.05.20 Mimořádné opatření - chytrá karanténa Ministerstvo zdravotnictví
07.04.20 - 21.04.20 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020 Finanční úřad pro Středočeský kraj
06.04.20 - 31.12.22 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství
10.02.20 - 24.02.20 Výroční zpráva OÚ Úmyslovice za rok 2019 OÚ Úmyslovice
31.01.20 - 04.03.20 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých Exekutorský úřad Cheb
10.01.20 - 24.01.20 Aukční vyhláška EAS/SKO/002/2020 Úřad pro zastupování státu
06.01.20 - 20.01.20 3. výzva Program rozvoje venkova MAS Svatojiřský les
20.12.19 - 03.01.20 OZV obce o místním poplatku ze psů Obec Úmyslovice
20.12.19 - 03.01.20 OZV obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obec Úmyslovice
12.12.19 - 03.01.20 Úprava rozpočtu č. 11/2019 Obec Úmyslovice
09.12.19 - 23.12.19 Veřejná vyhláška - opatřené obecné povahy Ministerstvo zemědělství
04.12.19 - 18.12.19 Záměr pronájmu - byt v budově čp. 32 a oplocená zahrada Obec Úmyslovice
02.12.19 - 16.12.19 Cena vodného a stočného pro rok 2020 VaK Nymburk
15.11.19 - 30.11.19 Opatření obecné povahy č. 114/2019 MÚ Poděbrady
14.11.19 - 28.12.19 Aukční vyhláška EAS/SKO/027/2019 Úřad pro zastupování státu
13.11.19 - 27.11.19 Návrh rozpočtového výhledu RTB 2021-2024 RTB
13.11.19 - 27.11.19 Návrh rozpočtu RTB 2020 RTB
13.11.19 - 27.11.19 Rozpočtové opatření RTB č. 1-2019 RTB
13.11.19 - 27.11.19 Rozpočtové opatření RTB č. 2-2019 RTB
11.11.19 - 25.11.19 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 113/2019 MÚ Poděbrady
24.10.19 - 07.11.19 Informace k žádosti ze dne 24.10.2019 ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. Obec Úmyslovice
24.10.19 - 07.11.19 Pozvánka na zasedání ZO dne 31.10.2019 Obec Úmyslovice
23.10.19 - 06.11.19 Opatření obecné povahy č. 109/2019 MÚ Poděbrady
07.10.19 - 21.10.19 Záměr pronájmu - nebytové prostory v budově čp. 32 Obec Úmyslovice
03.10.19 - 17.11.19 Veřejná vyhláška - oznámení Krajský úřad Středočeského kraje
27.09.19 - 31.10.19 Aukční vyhláška EAS/SKO/012/2019 Úřad pro zastupování státu
11.09.19 - 12.12.19 Úprava rozpočtu č. 8/2019 Obec Úmyslovice
02.09.19 - 16.09.19 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
23.08.19 - 06.09.19 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - k 1.8.2019 Úřad pro zastupování státu
23.08.19 - 06.09.19 Informace k žádosti ze dne 19.8.2019 ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. Obec Úmyslovice
19.08.19 - 02.09.19 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním Katastrální úřad Nymburk
22.07.19 - 04.09.19 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí s rozvazovací podmínkou čís. SKO/026/2019 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu
22.07.19 - 05.08.19 Opatření obecné povahy č. 72/2019 MÚ Poděbrady

Stránky