Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
21.09.20 - 05.10.20 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020 Krajská hygienická stanice
17.09.20 - 03.10.20 Oznámení o době a místu konání voleb - volby do zastupitelstva SK Obec Úmyslovice
15.09.20 - 29.09.20 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020 Krajská hygienická stanice
31.08.20 - 14.09.20 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - k 1.8.2020 Úřad pro zastupování státu
19.08.20 - 02.09.20 Opatření obecné povahy č. 99/2020 MÚ Poděbrady
12.08.20 - 26.08.20 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 90/2020 stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Městský úřad Poděbrady
03.08.20 - 31.12.22 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
03.08.20 - 03.10.20 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby 2. a 3. října 2020 Obecní úřad Úmyslovice
20.05.20 - 10.06.20 Pozvánka ke zjišťování hranic Katastrální úřad
19.05.20 - 23.06.20 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 Krajská hygienická stanice
15.05.20 - 29.05.20 Návrh závěrečného účtu DSO RTB za rok 2019 a návrh protokolu o schválení účetní závěrky DSO RTB 2019 DSO RTB
29.04.20 - 31.05.20 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 VaK Nymburk
27.04.20 - 27.05.20 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020 FÚ pro Středočeský kraj
20.04.20 - 04.05.20 Mimořádné opatření - chytrá karanténa Ministerstvo zdravotnictví
07.04.20 - 21.04.20 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020 Finanční úřad pro Středočeský kraj
06.04.20 - 31.12.22 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství
10.02.20 - 24.02.20 Výroční zpráva OÚ Úmyslovice za rok 2019 OÚ Úmyslovice
31.01.20 - 04.03.20 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých Exekutorský úřad Cheb
10.01.20 - 24.01.20 Aukční vyhláška EAS/SKO/002/2020 Úřad pro zastupování státu
06.01.20 - 20.01.20 3. výzva Program rozvoje venkova MAS Svatojiřský les
20.12.19 - 03.01.20 OZV obce o místním poplatku ze psů Obec Úmyslovice
20.12.19 - 03.01.20 OZV obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obec Úmyslovice
12.12.19 - 03.01.20 Úprava rozpočtu č. 11/2019 Obec Úmyslovice
09.12.19 - 23.12.19 Veřejná vyhláška - opatřené obecné povahy Ministerstvo zemědělství
04.12.19 - 18.12.19 Záměr pronájmu - byt v budově čp. 32 a oplocená zahrada Obec Úmyslovice
02.12.19 - 16.12.19 Cena vodného a stočného pro rok 2020 VaK Nymburk
15.11.19 - 30.11.19 Opatření obecné povahy č. 114/2019 MÚ Poděbrady
14.11.19 - 28.12.19 Aukční vyhláška EAS/SKO/027/2019 Úřad pro zastupování státu
13.11.19 - 27.11.19 Návrh rozpočtového výhledu RTB 2021-2024 RTB
13.11.19 - 27.11.19 Návrh rozpočtu RTB 2020 RTB
13.11.19 - 27.11.19 Rozpočtové opatření RTB č. 1-2019 RTB
13.11.19 - 27.11.19 Rozpočtové opatření RTB č. 2-2019 RTB
11.11.19 - 25.11.19 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 113/2019 MÚ Poděbrady
24.10.19 - 07.11.19 Informace k žádosti ze dne 24.10.2019 ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. Obec Úmyslovice
24.10.19 - 07.11.19 Pozvánka na zasedání ZO dne 31.10.2019 Obec Úmyslovice

Stránky