Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
06.12.17 - 20.12.17 Záměr pronájmu bytu v budově čp. 32 v obci Úmyslovice Obec Úmyslovice
06.12.17 - 20.12.17 Návrh rozpočtu MŠ Úmyslovice 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 MŠ Úmyslovice
06.12.17 - 20.12.17 Návrh rozpočtu obce Úmyslovice 2018 Obec Úmyslovice
28.11.17 - 12.12.17 Volby prezidenta - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků OÚ Úmyslovice
22.11.17 - 06.12.17 Pozvánka na zasedání ZO dne 30.11.2017 Obec Úmyslovice
21.11.17 - 05.12.17 Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu TRB na rok 2018 RTB
08.11.17 - 22.11.17 Veřejná vyhláška - Opatřené obecné povahy Ministerstvo zemědělství
02.11.17 - 16.11.17 Info k žádosti podle zákona 106/1999 Obec Úmyslovice
31.10.17 - 12.12.17 Úprava rozpočtu č.5/2017 Obec Úmyslovice
31.10.17 - 14.11.17 Informace podle zákona č. 106/1999 Obec Úmyslovice
23.10.17 - 06.11.17 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace Obec Úmyslovice
20.10.17 - 03.11.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 99/2017 MÚ Poděbrady . odbor dopravy
19.10.17 - 02.11.17 Pozvánka na zasedání ZO dne 26.10.2017 Obec Úmyslovice
18.10.17 - 18.11.17 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro SK, pracoviště Nymburk
05.10.17 - 19.10.17 Agenda nedosattečně určitě zapsaných osob v KN Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
02.10.17 - 21.10.17 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Úmyslovice
22.09.17 - 06.10.17 Svolání prvního zasedání OVK OÚ Úmyslovice
20.09.17 - 04.10.17 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v KoPÚ Ostrov u Poděbrad Staní pozemkový úřad, pobočka Nymburk
18.09.17 - 02.10.17 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ Distribuce
15.09.17 - 29.09.17 OZV č. 2/2017 o stanovení kratší dobynočního klidu Obec Úmyslovice
15.09.17 - 29.09.17 Úprava rozpočtu č.4/2017 Obec Úmyslovice
14.09.17 - 28.09.17 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
05.09.17 - 21.10.17 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Obecní úřad Úmyslovice
24.08.17 - 07.09.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 65/2017 MÚ Poděbrady . odbor dopravy
22.08.17 - 05.09.17 Info k žádosti podle zákona 106/1999 Obec Úmyslovice
31.07.17 - 14.08.17 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Obec Úmyslovice
28.07.17 - 11.08.17 Informace podle zákona č. 106/1999 Obec Úmyslovice
17.07.17 - 09.09.17 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
10.07.17 - 24.07.17 Poskytnutí informace podle zák č. 106/1999 Obec Úmyslovice
26.06.17 - 08.08.17 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územní plán Okřínek MÚ Poděbrady
22.06.17 - 06.07.17 Závěrečný účet DSO RTB za rok 2016 DSO RTB
19.06.17 - 04.07.17 Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Kouty u Poděbrad Státní pozemkový úřad
09.06.17 - 23.06.17 Úprava rozpočtu č.3-2017 Obec Úmyslovice
06.06.17 - 28.06.17 Výzva k podání nabídky - svoz komunálního a tříděného odpadu Obec Úmyslovice
18.05.17 - 10.07.17 Záměr pronájmu rybníků Obec Úmyslovice

Stránky