Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
28.04.17 - 29.05.17 Veřejná vyhláška o vyměření daní z nemovitosti na rok 2017 Finanční úřad pro Středočeský kraj
26.04.17 - 26.05.17 Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2016 Vodovody a kanalizace Nymburk
18.04.17 - 02.05.17 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999Sb. Obec Úmyslovice
13.04.17 - 27.04.17 Úprava rozpočtu č. 2-2017 Obec Úmyslovice
27.03.17 - 10.04.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 22/2017 MÚ Poděbrady, odbor dopravy
16.03.17 - 30.03.17 Rozpočet a úprava dlouhodobého rozpočtového výhledu na rok 2017 Obec Úmyslovice
02.03.17 - 30.03.17 Úprava rozpočtu č. 1 2017 Obec Úmyslovice
27.02.17 - 13.03.17 Výroční zpráva OÚ Úmyslovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 za rok 2016 Obecní úřad Úmyslovice
27.02.17 - 27.03.17 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
13.02.17 - 27.02.17 Veřejná vyhláška MŽP
03.02.17 - 17.03.17 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
18.01.17 - 28.02.17 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Kouty MÚ Poděbrady odbor výstavby a územního plánování
22.12.16 - 06.01.17 Úprava dlouhodobého rozpočtového výhledu č.1 2017 Obec Úmyslovice
22.12.16 - 05.01.17 Schválený rozpočet obce Úmyslovice na rok 2017 Obec Úmyslovice
15.12.16 - 29.12.16 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek Státní pozemkový úřad
10.12.16 - 24.12.16 Oznámení veřejnou vyhláškou-Opatření obecní povahy č.91/2016 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací MÚ Poděbrady
02.12.16 - 17.12.16 Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Úmyslovice
02.12.16 - 19.12.16 Záměr pronájmu na pole Obec Úmyslovice
29.11.16 - 13.12.16 Záměr pronájmu části obecních pozemků a části nebytových prostor Obec Úmyslovice
28.11.16 - 12.12.16 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 90/2016 stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací MÚ Poděbrady
28.11.16 - 12.12.16 OZV č. 1/2017 o stanovení kratší do bynočního klidu Obec Úmyslovice
22.11.16 - 06.12.16 Návrh rozpočtu na rok 2017, rozpočtová změna 1/2016 a dlouhodobý rozpočtový výhled RTB RTB
21.10.16 - 04.11.16 Veřejná vyhláška MÚ Poděbrady - odbor dopravy
18.10.16 - 18.11.16 Veřejná vyhláška s návrhem obecné povahy MŽP
12.10.16 - 15.10.16 Informace o době amístě konání voleb - 2. kolo senátních voleb OÚ Úmyslovice
11.10.16 - 25.10.16 OZV - noční klid Obec Úmyslovice
26.09.16 - 10.10.16 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
22.09.16 - 09.10.16 Informace o době a místě konání voleb Obecní úřad Úmyslovice
07.09.16 - 21.09.16 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Jez Kouty MÚ Poděbrady
07.09.16 - 21.09.16 Veřejná vyhláška MÚ Poděbrady
26.08.16 - 09.09.16 Opatření obecné povahy č. 56/2016 - stanovení přechodné úpravy provozu pozemních komunikací MÚ Poděbrady
18.08.16 - 01.09.16 Záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 262 v k.ú. Úmyslovice Obec Úmyslovice
08.08.16 - 22.08.16 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Obec Úmyslovice
11.07.16 - 25.07.16 Dražební vyhláška Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.
27.06.16 - 11.07.16 Smlouva o dílo " Oprava márnice na hřbitově v Úmyslovicích a plotu kolem hřbitova". Obec Úmyslovice

Stránky