Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
01.09.21 - 15.09.21 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
25.08.21 - 08.09.21 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí FÚ pro Středočeský kraj
24.08.21 - 07.09.21 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 2021 Obecní úřad Úmyslovice
28.05.21 - 11.06.21 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Ministerstvo zemědělství
07.05.21 - 21.05.21 Záměr pronájmu bytu a garáže Obec Úmyslovice
07.05.21 - 21.05.21 Pozvánka ke zlouškám znalosti hub 2021 Krajská hygienicka stanice
06.05.21 - 20.05.21 Úprava rozpočtu č. 1/2021 RTB RTB
06.05.21 - 20.05.21 Návrh závěrečného účtu RTB za rok 2020 RTB
30.04.21 - 14.06.21 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020 VaK Nymburk
26.04.21 - 26.05.21 Veřejná vyhláška - Finanční úřad FÚ pro Středočeský kraj
21.04.21 - 24.05.21 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Činěves Městský úřad Poděbrady
09.04.21 - 23.04.21 Veřejná vyhláška o vyměření daní z nemovitosti na rok 2021 FÚ pro Středočeský kraj
30.03.21 - 13.04.21 Zpráva o přezkoumání svazku RTB za rok 2020 RTB
29.03.21 - 12.04.21 Opatření obecné povahy č. 27/2021 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Poděbrady
15.03.21 - 29.03.21 Záměr pronájmu pozemku Obec Úmyslovice
12.03.21 - 26.03.21 Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Obec Úmyslovice
25.02.21 - 11.03.21 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
27.01.21 - 26.04.21 Mimořádné veterinární opatření Státní veterinární správa
15.01.21 - 29.01.21 Výroční zpráva OÚ za rok 2020 Obecní úřad Úmyslovice
06.01.21 - 20.01.21 Schválený rozpočtový výhled RTB
06.01.21 - 20.01.21 Rozpočet RTB 2021 RTB
04.01.21 - 31.01.21 Finanční úřad - informace k podání daní z nemovitých věcí FÚ pro Středočeský kraj
01.01.21 - 31.03.21 Poplatek za odpady a psa za rok 2021 Obec Úmyslovice
20.11.20 - 04.12.20 Záměr pronájmu 2020 Obec Úmyslovice
12.11.20 - 26.11.20 Pozvánka na zasedání ZO dne 19.11.2020 Obec Úmyslovice
10.11.20 - 24.11.20 RTB - návrh rozpočtu na rok 2021 RTB
10.11.20 - 24.11.20 RTB - návrh rozpočtového výhledu na rok 2022-2025 RTB
10.11.20 - 24.11.20 RTB - rozpočtové opatření č. 1-2020 RTB
20.10.20 - 03.11.20 Mimořádné opatření Ministerstvo zdravotnictví
20.10.20 - 03.11.20 Mimořádné opatření Ministerstvo zdravotnictví
20.10.20 - 03.11.20 Zajištění léčivých přípravků během karantény Ministerstvo zdravotnictví
20.10.20 - 03.11.20 Mimořádné opatření Ministerstvo zdravotnictví
12.10.20 - 26.10.20 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020 Krajská hygienická stanice
12.10.20 - 26.10.20 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 116/2020 stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Městský úřad Poděbrady
12.10.20 - 26.10.20 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 117/2020 stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Městský úřad Poděbrady

Stránky