Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
09.04.21 - 23.04.21 Veřejná vyhláška o vyměření daní z nemovitosti na rok 2021 FÚ pro Středočeský kraj
30.03.21 - 13.04.21 Zpráva o přezkoumání svazku RTB za rok 2020 RTB
29.03.21 - 12.04.21 Opatření obecné povahy č. 27/2021 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Poděbrady
15.03.21 - 29.03.21 Záměr pronájmu pozemku Obec Úmyslovice
12.03.21 - 26.03.21 Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Obec Úmyslovice
25.02.21 - 11.03.21 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
27.01.21 - 26.04.21 Mimořádné veterinární opatření Státní veterinární správa
15.01.21 - 29.01.21 Výroční zpráva OÚ za rok 2020 Obecní úřad Úmyslovice
06.01.21 - 20.01.21 Schválený rozpočtový výhled RTB
06.01.21 - 20.01.21 Rozpočet RTB 2021 RTB
04.01.21 - 31.01.21 Finanční úřad - informace k podání daní z nemovitých věcí FÚ pro Středočeský kraj
01.01.21 - 31.03.21 Poplatek za odpady a psa za rok 2021 Obec Úmyslovice
20.11.20 - 04.12.20 Záměr pronájmu 2020 Obec Úmyslovice
12.11.20 - 26.11.20 Pozvánka na zasedání ZO dne 19.11.2020 Obec Úmyslovice
10.11.20 - 24.11.20 RTB - návrh rozpočtu na rok 2021 RTB
10.11.20 - 24.11.20 RTB - návrh rozpočtového výhledu na rok 2022-2025 RTB
10.11.20 - 24.11.20 RTB - rozpočtové opatření č. 1-2020 RTB
20.10.20 - 03.11.20 Mimořádné opatření Ministerstvo zdravotnictví
20.10.20 - 03.11.20 Mimořádné opatření Ministerstvo zdravotnictví
20.10.20 - 03.11.20 Zajištění léčivých přípravků během karantény Ministerstvo zdravotnictví
20.10.20 - 03.11.20 Mimořádné opatření Ministerstvo zdravotnictví
12.10.20 - 26.10.20 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020 Krajská hygienická stanice
12.10.20 - 26.10.20 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 116/2020 stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Městský úřad Poděbrady
12.10.20 - 26.10.20 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 117/2020 stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Městský úřad Poděbrady
21.09.20 - 05.10.20 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020 Krajská hygienická stanice
17.09.20 - 03.10.20 Oznámení o době a místu konání voleb - volby do zastupitelstva SK Obec Úmyslovice
15.09.20 - 29.09.20 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020 Krajská hygienická stanice
31.08.20 - 14.09.20 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - k 1.8.2020 Úřad pro zastupování státu
19.08.20 - 02.09.20 Opatření obecné povahy č. 99/2020 MÚ Poděbrady
12.08.20 - 26.08.20 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 90/2020 stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Městský úřad Poděbrady
03.08.20 - 31.12.22 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
03.08.20 - 03.10.20 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby 2. a 3. října 2020 Obecní úřad Úmyslovice
20.05.20 - 10.06.20 Pozvánka ke zjišťování hranic Katastrální úřad
19.05.20 - 23.06.20 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 Krajská hygienická stanice
15.05.20 - 29.05.20 Návrh závěrečného účtu DSO RTB za rok 2019 a návrh protokolu o schválení účetní závěrky DSO RTB 2019 DSO RTB

Stránky