Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
11.02.10 - 26.02.10 Oznámení o uložení písemnosti - David Štembera Celní úřad Kolín
10.02.10 - 25.02.10 Dražební vyhláška Navrátil Okresní soud Nymburk
22.01.10 - 06.02.10 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 2 ÚPO Netřebice OÚ Úmyslovice
13.01.10 - 28.01.10 Veřejná vyhláška - Štembera Celní úřad Kolín
22.12.09 - 06.01.10 Veřejná vyhláška - Doušová FÚ Poděbrady
07.12.09 - 02.01.10 Veřejná vyhláška - Doušová FÚ Poděbrady
10.11.09 - 25.11.09 Návrh rozpočtu na rok 2010 OÚ Úmyslovice
21.09.09 - 06.10.09 Oznámení o výběrovém řízení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
10.09.09 - 25.09.09 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků OÚ Rostoklaty
03.09.09 - 18.09.09 Dražební vyhláška Navrátil Okresní soud Nymburk
31.08.09 - 15.09.09 Rozhodnutí - Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou MÚ Poděbrady
14.08.09 - 29.08.09 Veřejná vyhláška - územní plán Okřínek MÚ Poděbrady
07.08.09 - 22.08.09 Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji Pozemkový fond ČR
23.07.09 - 07.08.09 Oznámení o zahájení územního řízení - komunikace ČOV MÚ Poděbrady
23.07.09 - 07.08.09 Rozhodnutí o kácení dřevin v MŠ OÚ Úmyslovice
27.05.09 - 11.06.09 Veřejná vyhláška - Cvrček FÚ Poděbrady
22.05.09 - 06.06.09 Dražební vyhláška Johaníková Exekutorský úřad Svitavy
11.03.09 - 26.03.09 Dražební vyhláška Navrátil Okresní soud Nymburk
03.03.09 - 18.03.09 Oznámení o zamýšleném převodu Pozemkový fond ČR
02.03.09 - 16.03.09 Výběrové řízení na podlimitní zakázku na Zpracování a podání žádosti do OPŽP pro stavbu Vodovod a kanalizace Úmyslovice Obec Úmyslovice
02.03.09 - 16.03.09 Výběrové řízení na podlimitní zakázku na Zpracování finanční analýzy k žádosti do OPŽP k projektu Vodovod a kanalizace Úmyslovice Obec Úmyslovice
22.01.09 - 06.02.09 Oznámení o uložení písemnosti - Vlček Celní úřad Kladno
06.01.09 - 22.01.09 Veřejná vyhláška - Doušová FÚ Poděbrady

Stránky