Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
18.05.12 - 12.07.12 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
11.04.12 - 25.04.12 Pozemková úprava Kouty Pozemkový úřad Nymburk
20.03.12 - 03.04.12 Oznámení o zahájení řízení komplexní pozemkové úpravy a pozvánka na úvodní jednání - k.ú. Ostrov u Poděbrad a části k.ú. Okřínek Pozemkový úřad Nymburk
20.03.12 - 03.04.12 Oznámení o zahájení řízení komplexní pozemkové úpravy a pozvánka na úvodní jednání - k.ú. Úmyslovice, části k.ú. Velenice a části k.ú. Kouty Pozemkový úřad Nymburk
15.03.12 - 23.03.12 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce - 22.3.2012 OÚ Úmyslovice
08.03.12 - 22.03.12 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce - 15.3.2012 OÚ Úmyslovice
08.02.12 - 22.02.12 Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje Krajský úřad Středočeského kraje
08.02.12 - 22.02.12 Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
26.01.12 - 09.02.12 Povolení na kácení dřevin OÚ Úmyslovice
20.01.12 - 06.02.12 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti pozemkové úprava- Ostrov Pozemkový úřad Nymburk
19.01.12 - 02.02.12 POvěření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Pozemkový úřad Nymburk
06.01.12 - 20.01.12 Dražební vyhláška oKresní soud Nymburk
01.12.11 - 15.12.11 Oznámení - zrušení živnostenského oprávnění Městský úřad Poděbrady - odbor obecní živnostenský úřad
01.12.11 - 15.12.11 Záměr na pronájem obecních prostor Obec Úmyslovice
28.11.11 - 12.12.11 RTB -rozpočty RTB
28.11.11 - 12.12.11 Navrh rozpočtu na rok 2012 Obec Úmyslovice
03.11.11 - 21.11.11 Poptávkové řízení na zpracování územního plánu pro obec Úmyslovice Obec Úmyslovice
31.10.11 - 14.11.11 Zápis z jednání zastupitelstva obce Úmyslovice ze dne 27.10.2011 Obec Úmyslovice
25.10.11 - 08.11.11 Dražební vyhláška Exekuční úřad Praha
13.10.11 - 27.10.11 Rozhodnutí o umístění stavby - ADL Lonský Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
03.10.11 - 17.10.11 Oznámení o vyložení návrhu map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Ostrov Pozemkový úřad Nymburk
12.09.11 - 26.09.11 Astroprint - rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
07.09.11 - 22.09.11 Výběrové řízení na dodávku informační cedule o výstavbě VaK pro obec Úmyslovice Obec Úmyslovice
07.09.11 - 22.09.11 Výběrové řízení na autorský dozor výstavby VaK pro obec Úmyslovice Obec Úmyslovice
05.09.11 - 19.09.11 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - ADL Lonský s.r.o. Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
29.08.11 - 12.09.11 Zahájení územního řízení - Senice (tlaková kanalizace a ČOV) Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
09.08.11 - 23.08.11 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - tiskárna Astroprint Obec Úmyslovice
09.08.11 - 23.08.11 Dražební vyhláška Obec Úmyslovice
07.07.11 - 05.08.11 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Úmyslovice Obec Úmyslovice
24.06.11 - 08.07.11 Ukončení veterinárních opatření k včelímu moru Krajská veterinární správa
07.06.11 - 21.06.11 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - tiskárna Astroprint Obec Úmyslovice
25.05.11 - 08.06.11 Tiskárna Astroprint - Závěr zjišťovacího řízení Obec Úmyslovice
11.05.11 - 25.05.11 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha
26.04.11 - 10.05.11 Dražební vyhláška Obec Úmyslovice
20.04.11 - 04.05.11 Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Ostrov Obec Úmyslovice

Stránky