Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
17.01.13 - 31.01.13 Záměr pronájmu opecního pozemku o výměře 50 m2. Bližší informace na Obecním úřadě Úmyslovice. Obec Úmyslovice
27.12.12 - 11.01.13 Oznámení o době a místě konání voleby prezidenta OÚ Úmyslovice
04.12.12 - 18.12.12 Návrh rozpočtu obce Úmyslovice na rok 2013 a úprava dlouhodobého rozpočtového výhledu. Obec Úmyslovice
28.11.12 - 12.12.12 Návrh rozpočtu 2013 a rozpočtová změna č. 1 za rok 2012 - RTB RTB
26.11.12 - 09.12.12 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků OÚ Úmyslovice
22.10.12 - 05.11.12 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
27.09.12 - 14.10.12 Oznámenáí o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Obec Úmyslovice
13.09.12 - 27.09.12 OZV - stanovení místního koeficientu na pro výpočet daně z nemovitosti Obec Úmyslovice
12.09.12 - 04.10.12 Komplexní pozemková úprava - oznámení o zjišťování průběhu hranic v k. ú. Ostrov a Okřínek Pozemkový úřad Nymburk
13.08.12 - 27.08.12 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise na volby konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Obec Úmyslovice
20.07.12 - 20.08.12 Oznámení o projednání návrhu Územního plánu Úmyslovice Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
02.07.12 - 16.07.12 Oznámení o zjišťování průběhu hranic Pozemkový úřad Nymburk
11.06.12 - 28.06.12 Závěrečný účet obce Úmyslovice za rok 2011 Obec Úmyslovice
24.05.12 - 07.06.12 Závěrečný účet za rok 2011 a rozpočtová změna RTB
18.05.12 - 12.07.12 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
11.04.12 - 25.04.12 Pozemková úprava Kouty Pozemkový úřad Nymburk
20.03.12 - 03.04.12 Oznámení o zahájení řízení komplexní pozemkové úpravy a pozvánka na úvodní jednání - k.ú. Ostrov u Poděbrad a části k.ú. Okřínek Pozemkový úřad Nymburk
20.03.12 - 03.04.12 Oznámení o zahájení řízení komplexní pozemkové úpravy a pozvánka na úvodní jednání - k.ú. Úmyslovice, části k.ú. Velenice a části k.ú. Kouty Pozemkový úřad Nymburk
15.03.12 - 23.03.12 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce - 22.3.2012 OÚ Úmyslovice
08.03.12 - 22.03.12 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce - 15.3.2012 OÚ Úmyslovice
08.02.12 - 22.02.12 Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje Krajský úřad Středočeského kraje
08.02.12 - 22.02.12 Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
26.01.12 - 09.02.12 Povolení na kácení dřevin OÚ Úmyslovice
20.01.12 - 06.02.12 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti pozemkové úprava- Ostrov Pozemkový úřad Nymburk
19.01.12 - 02.02.12 POvěření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Pozemkový úřad Nymburk
06.01.12 - 20.01.12 Dražební vyhláška oKresní soud Nymburk
01.12.11 - 15.12.11 Oznámení - zrušení živnostenského oprávnění Městský úřad Poděbrady - odbor obecní živnostenský úřad
01.12.11 - 15.12.11 Záměr na pronájem obecních prostor Obec Úmyslovice
28.11.11 - 12.12.11 RTB -rozpočty RTB
28.11.11 - 12.12.11 Navrh rozpočtu na rok 2012 Obec Úmyslovice
03.11.11 - 21.11.11 Poptávkové řízení na zpracování územního plánu pro obec Úmyslovice Obec Úmyslovice
31.10.11 - 14.11.11 Zápis z jednání zastupitelstva obce Úmyslovice ze dne 27.10.2011 Obec Úmyslovice
25.10.11 - 08.11.11 Dražební vyhláška Exekuční úřad Praha
13.10.11 - 27.10.11 Rozhodnutí o umístění stavby - ADL Lonský Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
03.10.11 - 17.10.11 Oznámení o vyložení návrhu map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Ostrov Pozemkový úřad Nymburk

Stránky